Czego szukasz?

Nie działa spryskiwacz mojego urządzenia SpotClean/MultiClean

Co zrobić, gdy nie działa spryskiwacz urządzenia SpotClean lub MultiClean?

 • Wlej wodę ze środkiem czyszczącym do zbiornika czystej wody.
 • Dobrze zamontuj zbiornik czystej wody w urządzeniu.
 • Mocno naciśnij zbiornik, aby upewnić się, czy jest dokładnie zamocowany i czy nie ma szczeliny między nim a podstawą urządzenia.

SpotClean: zamocuj pojemnik

 • Usuń wszystkie narzędzia i oczyść szczotką (np. szczoteczką do zębów) lub spinaczem końcówkę rozpylającą narzędzia.
  • Narzędzia można zanurzyć w ciepłej wodzie.
 • Sprawdź, czy narzędzie nie jest pęknięte lub w inny sposób uszkodzone. Wymień je w razie potrzeby.
 • Naciśnij spust, aby uruchomić spryskiwacz z wyłączonym narzędziem.
  • Jeśli okaże się, że lanca nie rozpyla roztworu, oczyść dyszę rozpylającą spinaczem.

SpotClean: wyczyść lancę

 • Wymontuj zbiornik czystej wody i naciśnij mały symbol „X” znajdujący się na okrągłym zaworze w dnie zbiornika.
  • Jeśli przez zawór nie wydostanie się woda, może to oznaczać, że zbiornik wymaga wymiany.
  • Jeśli przez zawór wydostanie się woda, ponownie zamontuj zbiornik czystej wody w urządzeniu.
 • Ostrożnie unieś zbiornik czystej wody, jednocześnie naciskając spust.
 • Cały czas naciskając spust rozpylania, zamontuj i dociśnij zbiornik czystej wody.
 • Jeśli spryskiwacz urządzenia nadal nie będzie działał, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy BISSELL
Udostępnij tę wskazówkę