Czego szukasz?

Moje urządzenie SpotClean/MultiClean przecieka

Co zrobić, gdy z urządzenia SpotClean lub MultiClean wycieka płyn?

WYCIEK Z DNA

 • Przechyl urządzenie, żeby sprawdzić, czy wyciek pochodzi bezpośrednio ze środkowej części dna. 
 • Zdemontuj pojemnik na brudną wodę i odkręć jego dno.
  • Ponownie zamontuj pojemnik tak, by strzałka wskazywała kłódkę.

SpotClean/MultiClean: wyciek

WYCIEK Z POJEMNIKA NA CZYSTĄ WODĘ

 • Wymontuj z urządzenia pojemnik na czystą wodę.
 • Sprawdź, czy czarny, okrągły zawór nie zakleszczył się ani nie przemieścił w górę.
  • Jeśli zawór się zakleszczył, popchnij go palcem, żeby sprawdzić, czy powraca do położenia dolnego.
  • Jeśli nie, wymień pojemnik.
 • Sprawdź, czy pojemnik na czystą wodę nie jest pęknięty ani w inny sposób uszkodzony.
  • W przypadku wystąpienia uszkodzeń konieczna będzie wymiana pojemnika.
 • Jeżeli pojemnik na czystą wodę nadal przecieka, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy BISSELL.

WYCIEK Z POJEMNIKA NA BRUDNĄ WODĘ

 • Sprawdź, czy uszczelka w kształcie „kaczego dzioba” jest całkowicie wciśnięta.
 • Sprawdź, czy w szczelinach uszczelki w kształcie „kaczego dzioba” nie ma żadnych pozostałości.
  • Niektóre uszczelki w kształcie „kaczego dzioba” przymocowane są śrubą, którą trzeba wykręcić przed wyjęciem uszczelki i usunięciem zabrudzeń. 
 • Wymontuj pojemnik na brudną wodę.
 • Wyrównaj zespół separatora dennego z ikoną kłódki na pojemniku.
  • Jeśli pojemnik nie zostanie zablokowany, będzie przeciekać.
 • Jeżeli zbiornik na brudną wodę nadal przecieka, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy BISSELL.

WYCIEK Z WĘŻA

 • Sprawdź, czy wąż nie jest pęknięty ani w inny sposób uszkodzony.
 • Jeśli źródłem wycieku jest połączenie węża z narzędziem lub z urządzeniem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy BISSELL.

WYCIEK Z WYWIETRZNIKA

 • Sprawdź, czy pojemnik na brudną wodę jest prawidłowo zamocowany.
 • Sprawdź, czy woda nadmiernie się nie pieni.
  • Spróbuj użyć innego środka czyszczącego. 
  • Obserwuj ilość piany, a przed włączeniem urządzenia poczekaj, aż piana opadnie.
 • Jeśli pływak jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, konieczne będzie zamówienie nowego.

 Pływak SpotClean

Udostępnij tę wskazówkę