Czego szukasz?

Moje urządzenie PowerFresh Slim Steam nie wytwarza pary

Co zrobić, gdy urządzenie PowerFresh Slim Steam nie wytwarza pary?

 • Po odłączeniu urządzenia od kontaktu przesuń dłoń wzdłuż całego kabla, aby sprawdzić, czy nie jest on uszkodzony – w tym czy np. nie zostały odsłonięte przewody.
 • Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do działającego gniazdka. Spróbuj użyć innego gniazdka.
 • Otwórz pokrywę pojemnika i napełnij go 355 ml wody destylowanej lub zdemineralizowanej (zalecane).
  • Można użyć wody z kranu.

PowerFresh Slim Steam: napełnianie pojemnika

 • Sprawdź, czy znajdująca się w pojemniku metalowa kulka z rurką sięga poziomu wody. Jeśli nie, potrząśnij pojemnikiem, dopóki kulka nie znajdzie się w wodzie.
 • Oczyść końcówki rozpylające lancy. 
  • Uwaga: zrób to po wyjęciu z gniazdka wtyczki urządzenia i po jego całkowitym ostygnięciu.

PowerFresh Slim Steam: demontaż uchwytu

 • Dokładnie zamocuj stopę i lancę, wsuwając je do momentu zatrzaśnięcia w położeniu docelowym.
 • Podłącz urządzenie do kontaktu i sprawdź, czy na panelu dotykowym świecą się jakieś diody.
  • Środkowa dioda miga na niebiesko = mop parowy nagrzewa się (poczekaj 30–60 s).
  • Środkowa dioda świeci na niebiesko = mop rozgrzany i gotowy do emisji pary z niską lub wysoką intensywnością.

Spust mopa parowego PowerFresh Slim Steam

Spust uchwytu mopa parowego PowerFresh Slim Steam

Udostępnij tę wskazówkę