Czego szukasz?

Moje urządzenie CrossWave wyłącza się automatycznie

Co zrobić, jeśli urządzenie CrossWave wyłączy się automatycznie?

 • Podłącz wtyczkę urządzenia do gniazdka.
 • Wybierz tryb sprzątania (dywany lub podłogi twarde)

CrossWave: tryb sprzątania podłóg twardych

 • Jeśli urządzenie się nie włącza, zapoznaj się z artykułem dotyczącym rozwiązywania problemów z brakiem zasilania.
 • Zdemontuj uchwyt, wciskając śrubokrętem białą wypustkę znajdującą się za pojemnikiem na czystą wodę.
  • Pociągnij za uchwyt w górę, aby go zdemontować.
  • Ponownie zamontuj uchwyt w urządzeniu – usłyszysz zatrzaśnięcie.

CrossWave: zamontuj uchwyt

 • Odchyl urządzenie, aby aktywować szczotkę obrotową.
  • Jeśli okaże się, że szczotka obrotowa się nie obraca lub że urządzenie szybko się wyłącza, kontynuuj poszukiwanie rozwiązania.
 • Odłącz urządzenie od kontaktu.
 • Wymontuj osłonę szczotki, chwytając za wypustkę i ciągnąc ją w górę.
 • Wymontuj obrotową szczotkę, chwytając za jej wypustkę i ciągnąc ją w górę.

CrossWave: wymontuj osłonę szczotki CrossWave: wymontuj obrotową szczotkę

 • Sprawdź, czy na końcach obrotowej szczotki nie zaplątały się śmieci lub włosy. 
 • Złap za kolorową wypustkę na obrotowej szczotce i obróć drugi koniec szczotki.
  • Jeśli szczotka się nie obraca, konieczne jest zamówienie nowej.
 • Sprawdź plastikowe koło zębate na końcu urządzenia i usuń z niego zaplątane włosy lub śmieci.
  • Obróć koło zębate ręcznie, aby sprawdzić, czy nie jest zakleszczone
 • Aby ponownie zamontować szczotkę, umieść szarą wypustkę w prawym boku urządzenia, a następnie wciśnij kolorową wypustkę, aby szczotka zatrzasnęła się w położeniu docelowym.

CrossWave: zamontuj obrotową szczotkę

 • Ponownie zamontuj osłonę szczotki obrotowej.

Wyrównaj wypustki na przednich krawędziach stopy, a następnie dopchnij osłonę, dopóki nie usłyszysz kliknięcia.

CrossWave: zamontuj osłonę szczotki

Udostępnij tę wskazówkę