Czego szukasz?

Jak zainstalować uchwyty i dyski zapachowe w urządzeniu SpinWave?

Co zrobić, gdy potrzebujesz zainstalować uchwyty i dyski zapachowe w urządzeniu SpinWave

 • Wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia.
 • Połóż urządzenie „do góry nogami”.

 • Zdejmij nakładki.
 • Wykręć śrubę prawego dysku, obracając ją w lewo.
 • Wykręć śrubę lewego dysku, obracając ją w prawo.
 • W celu usunięcia dysków należy je podważyć – nie spowoduje to uszkodzenia urządzenia.
 • Podważ dyski z obu stron, ściągając je prostym ruchem ze stopy urządzenia.
  • W celu złapania dysków po obu stronach możesz ostrożnie podważyć je śrubokrętem płaskim.
 • Wyrównaj płaskie boki metalowych słupków ze szczelinami w nowym dysku.
 • Umieść dyski w położeniu docelowym, mocno je dociskając.
 • Obróć śrubę prawego dysku w prawo do oporu w celu zamocowania go.
 • Obróć śrubę lewego dysku w lewo do oporu w celu zamocowania go.
 • Zegnij nakładki na pół i wyrównaj szary punkt pośrodku każdej z nich ze śrubą pośrodku dysku.

UCHWYT SIĘ RUSZA

 • Uchwyt musi się zatrzasnąć w położeniu docelowym. Wyjmij go, jeżeli to możliwe.
 • Sprawdź, czy plastikowy zatrzask przy podstawie rury uchwytu nie jest pęknięty lub w inny sposób uszkodzony.
 • W razie stwierdzenia uszkodzeń skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy BISSELL.
 • Jeśli zatrzask nie będzie uszkodzony, ponownie zamontuj uchwyt, lekko go wciskając, dopóki nie usłyszysz zatrzaśnięcia.

Udostępnij tę wskazówkę