Czego szukasz?

Polityka prywatności

1        Kim jesteśmy

1.1 Niniejsza „Polityka prywatności” (dalej zwana „Polityką”) dotyczy przetwarzania danych osobowych podawanych przez użytkowników naszych stron internetowych (dalej zwanych „Użytkownikami” lub „Użytkownikiem”) lub udostępnianych nam, spółce BISSELL, przez Użytkowników.

1.2        W rozumieniu zapisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 2016 r. (dalej zwanego „RODO”, z późniejszymi zmianami) spółka BISSELL International Trading Company B.V oraz spółka United States BISSELL Homecare, Inc. są administratorami danych. W niniejszej Polityce słowa „my”, „nas”, „nam” lub „nasz” odnoszą się do spółki BISSELL International Trading Company B.V.

1.3        Siedziba naszej spółki mieści się w Holandii, pod adresem Stadhouderskade 55, 1072 AB Amsterdam.

1.4        Zobowiązujemy się do ochrony i respektowania prywatności Użytkownika. Celem niniejszej Polityki jest wyjaśnienie sposobu gromadzenia, wykorzystywania oraz zabezpieczania danych osobowych gromadzonych w naszej sieci witryn internetowych lub dostarczanych bezpośrednio przez Użytkownika.

 

2         Najważniejsze terminy

2.1        Informacje Umożliwiające Zidentyfikowanie Osoby Fizycznej (dalej zwane „informacjami IUZOF”) to dowolne informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym jej imię i nazwisko, dane kontaktowe, tytuł zawodowy oraz pracodawca. W rozumieniu RODO adres protokołu internetowego (dalej zwany „Adresem IP”) może zostać uznany za informację IUZOF.

2.2        Rozwiązania techniczne służące do śledzenia to pliki cookie, sygnały nawigacyjne (ang. web beacons) służące do śledzenia lub inne rozwiązania pełniące podobne funkcje. Rozwiązania te mogą obejmować własne pliki cookie (pliki cookie odnoszące się do domeny odwiedzanej strony) oraz pliki cookie osób trzecich (pliki cookie odnoszące się do domeny innej niż odwiedzana domena, czyli zapisywane przez witrynę inną niż odwiedzana), obiekty udostępniane lokalnie (często nazywane „Flash Cookies”), pliki cookie HTML 5 oraz piksele śledzące (w tym przezroczyste/puste pliki GIF).

2.3        Użytkownik to dowolna osoba fizyczna przeglądająca lub korzystająca z witryn internetowych, niezależnie od tego, czy jest klientem, czy potencjalnym klientem.

 

3         Jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je gromadzimy?

3.1        Informacje Umożliwiające Zidentyfikowanie Osoby Fizycznej (informacje IUZOF)

Gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie te informacje IUZOF, które są konieczne do osiągnięcia co najmniej jednego uzasadnionego celu biznesowego opisanego w niniejszej Polityce. Informacje IUZOF mogą obejmować:

 • podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail,
 • korespondencję, jeśli Użytkownik się z nami kontaktował,
 • informacje na temat odwiedzin Użytkownika na naszych stronach oraz wykorzystywanych przez niego zasobów.

Z wyjątkiem przypadków, w których Użytkownik podał nam informacje IUZOF zgodnie z powyższymi ustaleniami, nie będziemy ich gromadzić ani przekazywać, nie zapytawszy Użytkownika o zgodę.

 

3.2        Informacje, które pozyskujemy pośrednio

 • Możemy gromadzić informacje o urządzeniu Użytkownika, w tym o jego adresie IP, systemie operacyjnym i typie przeglądarki, jeśli są dostępne.
 • Dane analityczne i behawioralne oraz dane logowania. Możemy gromadzić pewne informacje na temat sposobu korzystania z naszych witryn, takie jak informacje o wizycie Użytkownika i jego interakcji z treściami.

 

3.3        Pliki cookie

Jeden ze sposobów gromadzenia tych informacji polega na zastosowaniu Rozwiązań Technicznych Służących do Śledzenia, takich jak pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające informacje przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Pomagają nam one udoskonalać naszą witrynę i świadczyć lepsze, bardziej spersonalizowane usługi. Umożliwiają nam one:

 • szacowanie liczby odbiorców oraz rozpoznawanie schematów użytkowania;
 • przechowywanie informacji o preferencjach Użytkownika, tym samym pozwalając nam dostosować naszą witrynę do jego indywidualnych zainteresowań;
 • przyśpieszać funkcję wyszukiwania;
 • rozpoznawać Użytkowników wracających na naszą stronę.

Zwrócimy się do Użytkownika o zgodę na korzystanie z plików cookie podczas pierwszych odwiedzin w naszej witrynie (lub podczas kolejnych wizyt w przypadku usunięcia pliku cookie zawierającego informacje na temat takiej zgody). W przypadku niewyrażenia takiej zgody Użytkownik może nie być w stanie korzystać ze wszystkich interaktywnych funkcji naszej witryny.

Pełna lista plików cookie stosowanych w naszych witrynach internetowych przedstawiona jest w naszej  „Polityce dotyczącej plików cookie” .

Użytkownik może w dowolnym momencie zarządzać ustawieniami plików cookie: Zarządzaj ustawieniami plików cookie

 

3.4        Inne informacje

W naszej witrynie internetowej mogą być niekiedy publikowane łącza do witryn należących do naszych sieci partnerskich i podmiotów stowarzyszonych, a w tych witrynach mogą być publikowane łącza do naszej witryny. Klikając łącze prowadzące do takiej witryny, należy pamiętać, że witryny te mają własne polityki prywatności, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie dokumenty. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych w tych witrynach należy zapoznać się ze wspomnianymi politykami.

 

4         W jaki sposób wykorzystywane są informacje dotyczące Użytkownika?

4.1        Gromadzone przez nas informacje dotyczące Użytkownika wykorzystujemy w celu:

 • dostarczania Użytkownikowi produktów, usług, publikacji i informacji, o które Użytkownik wnioskuje, z których korzysta lub które go interesują;
 • dostarczania lub wyświetlania treści zgodnych z zainteresowaniami i obowiązkami biznesowymi Użytkownika;
 • kontaktowania się z Użytkownikiem w celu przedstawienia informacji i zaproszeń dotyczących naszych produktów i usług zgodnych z jego zainteresowaniami i obowiązkami biznesowymi;
 • przetwarzania informacji o zamówieniu online, w tym szczegółów zamówienia, sposobów płatności oraz adresu.

 

4.2        Możemy pośrednio analizować informacje dotyczące Użytkownika w celu:

 • rozpoznawania komputera Użytkownika w celu identyfikowania powracających gości oraz zapisywania/zapamiętywania wszelkich preferencji określonych podczas odwiedzin w jednej z naszych witryn;
 • udoskonalania naszych treści i witryn;
 • identyfikowania tendencji, statystyk i pomiarów, które mogą przyczynić się do udoskonalenia naszych usług;
 • identyfikowania wrażliwych punktów rynku i powiązanych zainteresowań dotyczących konkretnych kategorii produktów. Możemy również korzystać ze zgromadzonych informacji dotyczących Użytkownika, aby przesyłać mu kwestionariusze dotyczące zadowolenia, ankiety oraz informacje reklamowe.

 

5         Dlaczego gromadzimy informacje dotyczące Użytkownika?

Gromadzimy informacje dotyczące Użytkownika w celu udoskonalenia relacji biznesowych z Użytkownikiem oraz zapewnienia mu możliwości nabywania naszych produktów i usług zgodnych z jego zainteresowaniami biznesowymi. Gromadzenie tych informacji pomaga nam dostosowywać nasze produkty i usługi do potrzeb Użytkownika, a tym samym skuteczniej się z nim komunikować. Jesteśmy świadomi tego, że wielu naszych Klientów korzysta z szeregu kanałów medialnych, w związku z czym możemy również zapewniać mechanizm, za pośrednictwem którego Użytkownik może wyrazić swoje preferencje dotyczące komunikacji z nami. Gromadzenie informacji dotyczących Użytkownika umożliwia nam również skuteczniejsze prowadzenie działalności.

 

6         Jakie są podstawy prawne przetwarzania informacji IUZOF?

6.1        Każdorazowo w zależności od charakteru relacji oraz celu polegamy na zgodzie, umowie i uzasadnionych interesach biznesowych dotyczących przetwarzania informacji IUZOF. Możemy na przykład przetwarzać informacje IUZOF za zgodą Użytkownika, gdy wyrazi on zgodę na zapisywanie przez nas plików cookie na swoim urządzeniu lub na przetwarzanie przez nas informacji wprowadzonych przez niego w formularzu w jednej z naszych witryn.

6.2        W naszym interesie jako przedsiębiorstwa leży doskonalenie świadczonych usług, co może obejmować przetwarzanie informacji w celu zyskania możliwości:

 

 • odpowiadania na zapytania Użytkowników i realizowania żądań Użytkowników;
 • wysyłania klientom lub potencjalnym klientom odpowiednich informacji i ofert marketingowych;
 • finalizowania transakcji;
 • obsługi klienta;
 • wysyłania informacji administracyjnych;
 • personalizacji środowiska Użytkownika naszych witryn;
 • przetwarzania tych informacji, gdy jest to prawnie wymagane.

6.3        Możemy również przetwarzać informacje IUZOF, gdy leży to w uzasadnionym interesie Użytkownika lub nas samych, o ile prawa dotyczące ochrony danych osobowych nie mają pierwszeństwa przed naszym uzasadnionym interesem. Nasze uzasadnione interesy obejmują świadczenie usług umożliwiających nam przekazywanie Użytkownikom naszych witryn treści, które są dla nich bardziej odpowiednie.

 

7         Komu udostępniamy informacje dotyczące Użytkownika?

7.1        Możemy ujawniać informacje IUZOF dowolnej firmie z naszej grupy, czyli naszym podmiotom zależnym lub naszej spółce holdingowej i jej podmiotom zależnym.

7.2        Dane osobowe Użytkowników będących oficjalnymi dystrybutorami również będą udostępniane firmie BISSELL.

7.3        Udostępnimy informacje IUZOF osobom trzecim tylko:

 • jeśli będziemy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia informacji IUZOF w celu wywiązania się z umowy lub zobowiązań prawnych;
 • jeśli osoby te zostały zatrudnione przez nas lub w naszym imieniu, w tym naszym przewoźnikom, agencjom cyfrowym, agencjom świadczącym usługi w zakresie obsługi klientów oraz agencjom marketingowym i podmiotowi świadczącemu usługę Google Analytics, z których korzystamy w celu gromadzenia danych statystycznych w niektórych z naszych witryn internetowych, przy czym firmy te – nasi dostawcy – są umownie zobowiązane do korzystania z udostępnionych im przez nas danych osobowych wyłącznie do świadczenia usług, do których je zatrudniliśmy;
 • aby chronić prawa, majątek lub bezpieczeństwo spółki BISSELL International Trading Company B.V i United States BISSELL Homecare Inc., naszych klientów lub innych osób.

 

8         Przechowywanie danych

8.1        Będziemy przechowywać informacje IUZOF udostępnione w okresie, gdy Użytkownik był naszym Klientem, aby udostępniać Użytkownikowi nasze produkty i usługi.

8.2        Nie będziemy nigdy przechowywać informacji IUZOF dotyczących Użytkownika dłużej niż jest to wymagane w celu zrealizowania celu, w którym zostały gromadzone.

8.3        Mamy prawo do zachowania informacji IUZOF po rozwiązaniu przez Użytkownika dowolnej umowy zawartej z nami, jeśli przechowywanie takich informacji jest z racjonalnie uzasadnionego powodu niezbędne do wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych, spełnienia wymogów regulacyjnych, zapobiegania oszustwom i nadużyciom lub egzekwowania niniejszej Polityki i naszego Regulaminu. Możemy również przechowywać informacje IUZOF przez ograniczony czas, jeśli zostaniemy o to poproszeni przez organy ścigania.

8.4        Aby dowiedzieć się więcej na temat okresu przechowywania informacji dotyczących Użytkownika, należy napisać na adres: [email protected].

 

9         Jak przechowujemy i zabezpieczamy informacje dotyczące Użytkownika?

9.1        Traktujemy bezpieczeństwo gromadzonych danych z należytą powagą. W celu ochrony informacji IUZOF posiadanych przez nas i przez działające w naszym imieniu strony trzecie wprowadziliśmy ogólnie przyjęte środki techniczne, organizacyjne i administracyjne.

9.2        Udostępniając informacje IUZOF, Użytkownik wyraża zgodę na ich przechowywanie lub przetwarzanie przez nas. Podejmiemy wszelkie racjonalnie uzasadnione kroki, aby zagwarantować, że informacje dotyczące Użytkownika będą traktowane w sposób bezpieczny oraz zgodnie z niniejszą Polityką.

9.3        Niestety, przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Choć dokładamy wszelkich starań, aby chronić informacje IUZOF dotyczące Użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych do naszej witryny; Użytkownik przesyła dane na swoje własne ryzyko. Po otrzymaniu informacji dotyczących Użytkownika zastosujemy surowe procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby uniemożliwić dostęp do nich nieupoważnionym osobom.

 

10     Dostęp do informacji, rezygnacja oraz prawa Użytkownika dotyczące prywatności

10.1     Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go informacji, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia lub przeniesienia oraz do wyrażenia sprzeciwu wobec ich wykorzystania. Jeśli Użytkownik chce wyegzekwować dowolne z tych praw lub ma pytania dotyczące niniejszej polityki lub tego, jak wykorzystujemy dotyczące go informacje, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

10.2     W dowolnym momencie i tak często, jak to konieczne, Użytkownik może zmieniać lub aktualizować informacje, które przechowujemy na jego temat. W pierwszym przypadku należy złożyć wniosek o wydanie kopii posiadanych przez nas informacji, wypełniając formularz wniosku o udostępnienie danych. Będziemy odpowiadać na wszystkie takie wnioski bez zbędnej zwłoki i zgodnie z postanowieniami RODO.

10.3     Jeśli Użytkownik uzna, że nie zareagowaliśmy odpowiednio lub w wymaganym terminie, może skontaktować się z naszym Dyrektorem Operacyjnym pod adresem  [email protected] lub z organem ds. ochrony danych.

 

11     Zmiany w niniejszej „Polityce prywatności”

11.1     BISSELL International Trading Company B.V zastrzega sobie prawo do okresowego modyfikowania niniejszej Polityki lub wprowadzania do niej poprawek. Nie ograniczymy praw Użytkownika przyznanych mu na mocy niniejszej Polityki bez uzyskania jego zgody. W przypadku wprowadzenia zmian do naszej Polityki opublikujemy je na tej stronie, a także zaktualizujemy widoczną u dołu Polityki datę „Ostatniej aktualizacji”. W związku z tym zachęcamy Użytkownika do regularnego zapoznawania się z tą Polityką.

11.2     Dalsze korzystanie z naszej witryny lub uzyskiwanie dostępu do treści publikowanych na tej witrynie jest równoznaczne z zaakceptowaniem Polityki w zmienionym brzmieniu. Jeżeli nastąpi istotna zmiana w sposobie korzystania z dotyczących Użytkownika informacji IUZOF w porównaniu ze sposobem korzystania z nich określonym w momencie ich gromadzenia, powiadomimy o tym Użytkownika, publikując komunikat w naszej witrynie. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z tymi zmianami lub całą Polityką, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

 

12  Regulamin dotyczący ocen i opinii wystawianych przez klientów

Niniejszy regulamin reguluje postępowanie dotyczące funkcji dodawania przez klientów ocen i opinii (ang. Customer Ratings and Review) oferowanej w witrynie BISSELL (dalej zwanej „Usługą CRR”). W przypadku konfliktów pomiędzy „Polityką prywatności” witryny BISSELL a niniejszym Regulaminem niniejszy Regulamin będzie wiążący w odniesieniu do Usługi CRR.

Przesyłając treści na witrynę BISSELL, Użytkownik oświadcza, że:

 • jest wyłącznym autorem i właścicielem praw intelektualnych do tych treści;
 • dobrowolnie zrzeka się wszystkich autorskich praw osobistych (moralnych), które może mieć do tych treści;
 • wszystkie publikowane treści są precyzyjne;
 • ukończył 18 lat;
 • korzystanie z przesyłanych treści nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu i nie wyrządzi szkód żadnej osobie ani podmiotowi.

Ponadto Użytkownik oświadcza, że nie prześle żadnych treści:

 • które według jego wiedzy są niezgodne z prawdą, nieprecyzyjne lub mylące;
 • naruszających prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności bądź prawa do wizerunku lub prywatności;
 • naruszających przepisy ustawowe i wykonawcze oraz inne regulacje (w tym m.in. przepisy regulujące kontrolę eksportu, ochronę konsumentów oraz przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, dyskryminacji lub wprowadzającej w błąd reklamie);
 • które są lub mogą zostać racjonalnie uznane za zniesławiające, oszczercze lub nacechowane nienawiścią, uprzedzeniami rasowymi bądź religijnymi albo zawierające bezprawne groźby lub nielegalne treści mające na celu nękanie innej osoby, spółki osobowej lub osoby prawnej;
 • za które Użytkownik otrzymał wynagrodzenie lub inną rekompensatę od osoby trzeciej;
 • zawierających informacje odnoszące się do innych witryn internetowych, adresów, adresów e-mail, informacji kontaktowych lub numerów telefonów;
 • zawierających wirusy komputerowe, robaki lub inne potencjalnie szkodliwe programy lub pliki komputerowe.

Użytkownik zgadza się zwolnić spółkę BISSELL (jej zarząd, dyrektorów, przedstawicieli, podmioty zależne, przedsięwzięcia joint venture, pracowników oraz usługodawców zewnętrznych, w tym m.in. Bazaarvoice Inc.) z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, żądania i odszkodowania (faktyczne lub wynikowe) dowolnego rodzaju i o dowolnym charakterze, zarówno znane, jak i nieznane, w tym uzasadnione honoraria adwokackie wynikające z naruszenia złożonych przez Użytkownika oświadczeń i gwarancji, które zostały określone powyżej, lub naruszenia przez Użytkownika dowolnych przepisów prawa lub praw osoby trzeciej.

W przypadku każdej z przesyłanych treści Użytkownik przyznaje spółce BISSELL dożywotnie, nieodwołalne, wolne od opat licencyjnych i zbywalne prawo używania, kopiowania, modyfikowania, całkowitego usuwania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia prac pochodnych, sprzedaży i dystrybucji takich treści oraz dodawania takich treści do innych treści w dowolnej formie, na dowolnym nośniku lub przy wykorzystaniu dowolnej technologii na całym świecie bez przekazywania wynagrodzenia na rzecz Użytkownika, a ponadto licencję na wykonywanie wszystkich wymienionych w tym zdaniu czynności.

Wszystkie przesyłane treści mogą być używane według wyłącznego uznania spółki BISSELL. Spółka BISSELL zastrzega sobie prawo do zmiany, skracania lub usuwania dowolnych treści opublikowanych w witrynie BISSELL, które spółka BISSELL uważa, według własnego uznania, za naruszające wytyczne dotyczące treści lub inne postanowienia niniejszego Regulaminu. Spółka BISSELL nie gwarantuje, że Użytkownik będzie miał możliwość zredagowania lub usunięcia przesłanych treści. Oceny i pisemne komentarze są zasadniczo publikowane w ciągu 2–4 dni roboczych. Spółka BISSELL zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub odmowy publikacji wpisów z dowolnej przyczyny. Użytkownik oświadcza, że to on, a nie spółka BISSELL, jest odpowiedzialny za treść wpisu. Żadne przesłane treści nie będą wiązać się z obowiązkiem zachowania poufności przez spółkę BISSELL, jej przedstawicieli, podmioty powiązane, partnerów lub usługodawców zewnętrznych oraz dyrektorów, członków zarządu i pracowników tych podmiotów.

Przesyłając adres e-mail w związku z oceną i opinią, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że spółka BISSELL i jej zewnętrzni usługodawcy mogą wykorzystać ten adres e-mail do kontaktowania się w sprawie statusu oceny i w innych celach administracyjnych.