FAQ

• Modele 1311 i 1312 mają regulację siły ssania na uchwycie. Pamiętaj o dostosowaniu siły ssania do rodzaju czyszczenia. Ssaniem można sterować, naciskając przycisk +/- na uchwycie. Słychać będzie różnicę w dźwięku silnika — głośniejszy przy większej sile ssącej i niższy przy mniejszej.

• W odkurzaczach 1311 i 1312 zastosowano technologię EdgeReach™. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, sprawdź, czy wyłączono technologię EdgeReach. Jeśli nie została wyłączona, kurz będzie rozdmuchiwany z przodu urządzenia i nie będzie wciągany. Jeśli jednak chcesz używać technologii EdgeReach, naciśnij przycisk „EdgeReach” na uchwycie. Spowoduje to włączenie funkcji EdgeReach i zaświecenie kontrolek po obu stronach stopy, aby było wiadomo, że jest ona włączona. (Patrz zdjęcia poniżej).

EdgeReach bar

Sprawdź, czy stopa jest całkowicie wsunięta do korpusu urządzenia i czy odkurzacz ręczny jest całkowicie zablokowany na miejscu w korpusie urządzenia. Jeśli odkurzacz ręczny nie będzie w pełni zablokowany na miejscu na korpusie odkurzacza, urządzenie nie włączy się.

Odłącz odkurzacz ręczny od korpusu urządzenia. Złap za uchwyt odkurzacza ręcznego i wyciągnij go.

Sprawdź, czy pojemnik na śmieci jest pusty. Naciśnij czarny przycisk poniżej przycisku zasilania na odkurzaczu ręcznym. Pociągnij pojemnik na śmieci w dół, wyjmij filtr i ekran filtru, a następnie wysyp śmieci do kosza. (Patrz zdjęcie poniżej).

dirt cup

Sprawdź, czy pojemnik na śmieci jest prawidłowo zamocowany do odkurzacza ręcznego. Przy zakładaniu powinno być słyszalne kliknięcie, a między pojemnikiem a pakietem baterii nie powinno być odstępów. (Patrz zdjęcie poniżej).

BISSELL multireach

Odłącz odkurzacz ręczny od korpusu urządzenia. Odłącz pojemnik na śmieci od odkurzacza ręcznego i włącz urządzenie, aby sprawdzić siłę ssania w rurze silnika. (Patrz zdjęcie poniżej).

suction

Jeśli w przewodzie silnika jest ssanie przy odłączonym odkurzaczu ręcznym, włącz zasilanie i sprawdź ssanie na końcu dyszy.

Jeśli nie ma ssania, sprawdź, czy dysza nie jest zatkana. Jeśli tak, usuń przeszkodę i ponownie sprawdź ssanie.

Suction power

Czy pojemnik na śmieci jest pełny? Jeśli jest pełny, opróżnij go. Jeśli jest pusty, sprawdź filtr i ekran filtru. Czy są brudne? Jeśli są brudne, zdejmij pojemnik na śmieci z odkurzacza ręcznego. Wyciągnij ekran filtru, który zawiera filtr, ze środka pojemnika na śmieci. Wyciągnij biały filtr (musisz odblokować filtr, aby go wyciągnąć) i umyj ekran filtru i filtr w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem. Przed włożeniem ich z powrotem do pojemnika na śmieci sprawdź, czy są zupełnie suche. (Na zdjęciach poniżej przedstawiono, jak usunąć filtr z ekranu).

filter

filter

Umyj wnętrze pojemnika na śmieci i ponownie zainstaluj filtry, złóż odkurzacz ręczny i zamocuj na korpusie urządzenia. Sprawdź ssanie urządzenia. Kontynuuj, jeśli w dalszym ciągu nie ma ssania.

Zdejmij stopę i sprawdź drożność w trzech miejscach (patrz zdjęcia poniżej):

floor nozzle

filter

Czy stopa jest zamocowana na swoim miejscu? Podczas poprawnego mocowania do urządzenia powinno być słyszalne kliknięcie.

• Czy urządzenie jest całkowicie naładowane? Jeśli nie, znajdź w często zadawanych pytaniach zagadnienie „Brak zasilania” i poszukaj instrukcji dotyczących ładowania.

• Jeśli po wykonaniu powyższych procedur rozwiązywania problemów siła ssąca urządzenia jest mała lub nie ma ssania w ogóle, należy skontaktować się z firmą BISSELL.

1. Sprawdź, czy zbiornik na brudną wodę nie jest pełny. Możesz opróżnić zbiornik na dwa sposoby: okrągła nakrętka u dołu lub czarny gumowy korek u góry. Jeśli jest luźny lub brakuje go, urządzenie nie będzie miało siły ssącej. Sprawdź, czy przywrócono siłę ssącą.

 

spotclean

 

2. Zdemontuj zbiornik na brudną wodę. Spróbuj sprawdzić ssanie przy otworze poniżej zbiornika, przykrywając go dłonią.

 

spotclean filter

 

Jeśli w dalszym ciągu nie ma ssania, skontaktuj się z firmą BISSELL.

 

Jeśli jest ssanie, wyciągnij czarną uszczelkę u dołu pustego zbiornika, który został wyjęty. Sprawdź, czy jest wciśnięta, czy jej brakuje lub jest założona niepoprawnie w zbiorniku brudnej wody; sprawdź jej elastyczność, ściskając otwarty koniec i obserwując, czy się otworzy, a następnie załóż ją z powrotem. Wysoki bok uszczelki należy włożyć w zaokrąglony otwór (patrz zdjęcia poniżej).

 

spotclean filter

 

Aby wymienić uszczelkę w przypadku zagubienia lub deformacji, skontaktuj się z firmą BISSELL..

3. Załóż zbiornik brudnej wody i złap wąż. Sprawdź ssanie na końcu węża ze zdjętą nasadką, próbując wciągnąć wodę ze zlewu lub z kubka.

 • Jeśli na końcu węża NIE ma siły ssącej…
  -Sprawdź, czy wąż nie jest zatkany, podnosząc go powyżej urządzenia i umożliwiając spłynięcie wody do zbiornika brudnej wody. Jeśli woda nie spływa, skontaktuj się z firmą BISSELL.
 • Jeśli na końcu węża jest siły ssąca…
  -Sprawdź, czy nasadka do tapicerki nie jest pęknięta. W razie potrzeby wymień ją.
  -Wyczyść końcówkę dyszy w nasadce przy użyciu szczotki i spinacza do papieru.

4. Urządzenie SpotClean ma wbudowane zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem, które w razie zbyt wysokiej temperatury wyłącza zasilanie. Aktywacja zabezpieczenia powoduje wyłączenie silnika ssącego. W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od prądu. Sprawdź, czy wąż i nasadka nie są zatkane, i udrożnij je w razie potrzeby. Sprawdź, czy w zbiorniku na brudną wodę ani wokół plastikowej wieży w środku nie ma zanieczyszczeń. Poczekaj trzydzieści (30) minut, aż zabezpieczenie termiczne zresetuje się i będzie można kontynuować czyszczenie.

5. Jeśli żadna z powyższych czynności nie spowodowała rozwiązania problemu, skontaktuj się z firmą BISSELL

Czy akumulator jest całkowicie naładowany? Jeśli nie, przed naładowaniem sprawdź, czy urządzenie jest w wyłączone, a ładowarka jest podłączona do czynnego gniazdka sieci elektrycznej.

Modele 1311 i 1312 wymagają pełnego, 4-godzinnego cyklu ładowania przed pierwszym użyciem; kolejne ładowania mogą trwać do 4 godzin, zależnie od stopnia rozładowania.

 

Charging

 

Model 1313 wymaga pełnego, 8-godzinnego cyklu ładowania przed pierwszym użyciem; kolejne ładowania również wymagają pełnych 8 godzin, aby bateria zachowała pełną pojemność.

 

Charging

 

Używaj wyłącznie ładowarki dostarczonej z odkurzaczem MultiReach; sprawdzaj, czy ładowarka jest prawidłowo podłączona do podstawy ładującej, jeśli dany model ją ma.

• Czy przewód zasilający jest pewnie podłączony do gniazdka? o Jeśli tak, sprawdź, czy nie zadziałał bezpiecznik w domowej instalacji elektrycznej. o Sprawdź, czy ładowarka jest prawidłowo podłączona do podstawy ładującej. o Sprawdź, czy ładowarka jest ciepła. o Jeśli ładowarka nie nagrzewa się podczas ładowania (patrz diagramy powyżej), może być konieczna jej wymiana. Uwaga: Ładowarka nie będzie się nagrzewać, jeśli urządzenie jest już naładowane lub prawie naładowane.

Jeśli po wykonaniu wszystkich tych czynności w dalszym ciągu nie ma zasilania, skontaktuj się z firmą BISSELL.

1. Obejrzyj cały przewód zasilający pod kątem uszkodzenia. Jeśli je znajdziesz, dla własnego bezpieczeństwa nie korzystaj z urządzenia, dopóki nie wymienisz przewodu. W sprawie wymiany skontaktuj się z firmą BISSELL.

2. Spróbuj podłączyć przewód do innego gniazdka, a jeśli dalej nie ma zasilania, sprawdź bezpieczniki.

3. Urządzenie SpotClean ma wewnętrzne zabezpieczenie termiczne, które chroni je przed przegrzaniem. Aktywacja zabezpieczenia powoduje wyłączenie silnika ssącego. W takiej sytuacji wykonaj następujące czynności:

 • Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu. 
 • Sprawdź, czy koniec węża i szczotka nie są zablokowane, i w razie potrzeby udrożnij je. 
 • Sprawdź zanieczyszczenia w zbiorniku na brudną wodę i w razie potrzeby wyczyść je.

Pozostaw urządzenie odłączone przez około 30 minut w celu ostygnięcia silnika; zabezpieczenie termiczne automatycznie zresetuje się i można będzie kontynuować czyszczenie. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności zabezpieczenie termiczne aktywuje się w dalszym ciągu, skontaktuj się z firmą BISSELL.

Heatwave Technology® udostępnia stałe źródło ciepła, aby utrzymać stałą temperaturę wody w procesie czyszczenia dywanu.

Kontrolka wyłączy się, gdy urządzenie będzie gotowe do rozpylania pary. Może to zająć kilka minut.

Odłącz urządzenie i poczekaj (około 5 minut), aby urządzenie zaczęło rozpylać. Sprawdź, czy w zbiorniku jest woda. Gdy urządzenie jest chłodne, można dodać wody.

Wszystkie odkurzacze Multireach™ wyłączą ładowanie po pełnym naładowaniu. Jednak modele 12 V należy ładować tylko po kompletnym rozładowaniu. Modele 18 V i 15,2 V mogą być podłączone do ładowarki przez cały czas.

Tego urządzenia można jednocześnie używać do odkurzania i czyszczenia parowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami w poniższej tabeli. Można je także uruchamiać tylko jako odkurzacz lub tylko jak mop parowy. To urządzenie ma 6 różnych ustawień. W tabeli poniżej opisano możliwe sposoby korzystania z urządzenia:

instruction of settings vac & steam

Mop parowy marki BISSELL oferuje czyszczenie w 100% wolne od środków chemicznych. Nie zaleca się wlewania do zbiornika żadnych środków oprócz wody (destylowanej lub demineralizowanej). Więcej informacji na temat tych innowacyjnych produktów czyszczących można znaleźć w sekcji mopów parowych w witrynie www.bissell.eu.

Siła ssąca nie maleje
- Model 1311 działa około 40 minut z normalną siłą ssania i około 28 minut ze ssaniem maksymalnym.
- Model 1312 działa około 30 minut z normalną siłą ssania i około 20 minut ze ssaniem maksymalnym.
- Model 1313 działa około 15 minut (w tym modelu nie ma regulacji ssania).

Lżejszy i bardziej kompaktowy - Akumulator NiMH ma taki sam ciężar i wymiary jak akumulator litowo-jonowy.

• Długi okres przechowywania
- Akumulatory NiMH mogą codziennie rozładowywać się o 1–5% swojej pojemności. Akumulatory litowo-jonowe mogą zachowywać energię nawet przez miesiące przechowywania.

• Prosta konserwacja, brak efektu pamięci akumulatora

Po wystygnięciu urządzenia (ok. 5 minut) sprawdź, czy w zbiorniku jest woda. Sprawdź, czy czerwona kontrolka nie świeci się. Kontrolka wyłączy się, gdy urządzenie będzie gorące na tyle, aby rozpylać parę. Jeśli kontrolka nadal się świeci, urządzenie nie będzie rozpylać.

Sprawdź, czy dysza nie jest zatkana. Zdejmij szczotkę z urządzenia i sprawdź, czy rozpyla ono parę bez założonej szczotki. Jeśli urządzenie rozpyla bez założonej szczotki, wyczyść końcówkę rozpylacza na szczotce przy użyciu spinacza do papieru. Jeśli urządzenie nie rozpyla bez szczotki, poczekaj około 5 minut, aż wystygnie. Następnie przeczyść dyszę spinaczem do papieru.

Poczekaj dopóki czerwona kontrolka nie zgaśnie. Gdy kontrolka zgaśnie, urządzenie powinno być gotowe do użycia. Może to zająć kilka minut.

Oznaczenie modelu i numer seryjny znajdują się z tyłu odkurzacza ręcznego.

Multireach serial number

Mop parowy jest gotowy do czyszczenia w około 30 sekund. Gdy kontrolka z przodu urządzenia zaświeci się, można przystąpić do czyszczenia. Jednak podczas pierwszego użycia para może pojawić się po nieco dłuższym czasie, ponieważ woda musi przepłynąć przez filtr do grzałki. To opóźnienie może wystąpić tylko podczas pierwszego użycia lub po wymianie filtru.

Wystarczy jedynie wkrętak płaski. W rurze jest zatrzask przytrzymujący przezroczystą pokrywę. Aby go zwolnić, włóż wkrętak do rury, nachylając ją ukośnie ku górze, i jednocześnie ściągnij przezroczystą pokrywę. Patrz zdjęcie:

 

spotclean

W celu uzyskania najlepszych wyników należy prać normalnym programem wyłącznie z użyciem łagodnego detergentu. Nie używać wybielacza, który może spowodować podarcie nakładki. Nie zaleca się używania zmiękczacza do tkanin podczas prania nakładki na mopa.

Przytrzymując mopa parowego w jednym miejscu przez 15–20 sekund zgodnie z instrukcjami, można odkazić swoje podłogi, to jest zabić wszelkie drobnoustroje, takie jak bakteria E. coli i salmonella.

Jeśli nie można wyjąć filtru, zdejmij wąż, a następnie użyj „uchwytów” na filtrze, aby go wyciągnąć. Zacznij od wyciągnięcia dolnego węża, a następnie obróć górny wąż w lewo, aż da się wyciągnąć. Następnie złap filtr z obu z stron i wyciągnij prosto na zewnątrz. Atrapa filtru ma niewielki uchwyt. Biały filtr ma dwa uchwyty, po jednym z każdej strony.

Twój nowy mop parowy nie ma przycisku zasilania. Mop zostanie włączony przez podłączenie do prądu i pozostanie włączony, dopóki nie zostanie odłączony. Użyj przycisku poziomu pary, aby wybrać poziom pary, którego chcesz użyć. Kontrolka wskaźnika poziomu pary będzie po włączeniu migać na niebiesko, a świecić ciągle na niebiesko, gdy mop będzie gotowy do wytwarzania pary.

Wspornik uchwytu węża zakłada się z tyłu urządzenia po stronie zbiornika czystego. Elastyczny wąż owija się następnie wokół urządzenia utrzymywany w miejscu przez wspornik.

Nie wlewaj wrzątku ani wody podgrzanej w kuchence mikrofalowej. Do zbiornika można nalać wodę o temperaturze maksymalnej 60 stopni Celsjusza..

NIE UŻYWAĆ OCTU ANI ŻADNYCH INNYCH PŁYNÓW INNYCH NIŻ WODA ALBO DEMINERALIZOWANA WODA ZAPACHOWA DO MOPÓW PAROWYCH MARKI BISSELL.

1. Sprawdź, czy w odpowiednim zbiorniku znajduje się woda. (Zbiornik na wodę, a nie pojemnik na śmieci).

2. Sprawdź, czy kontrolka „Steam Ready” skończyła migać (około 30 s). Przed próbą czyszczenia parą odczekaj, aż światło zmieni się na ciągłe.

Make sure the "Steam Ready" LED light has finished blinking.

3. Sprawdź, czy świeci się kontrolka trybu pary w pozycji „HI”. Jeśli nie, urządzenie nie będzie wytwarzać pary.

Make sure the steam setting LED light is on "HI" If it is not lit.

4. Pamiętaj o konieczności wciskania spustu na uchwycie przez dwie minuty w celu przygotowania urządzenia.

5. Sprawdź, czy filtr** jest prawidłowo osadzony. Wyjmij kasetę. Sprawdź, czy czarna uszczelka jest w dalszym ciągu na zewnątrz jednego z dwóch portów kasety. Wewnątrz otworu, do którego pasuje ten port, jest zawór „X”. Przyciśnij go, aby umożliwić przepływ wody (sprawdź, czy urządzenie jest odłączone). Naciskając dłonią, wciśnij kasetę do końca na swoje miejsce. Dzięki temu pompa nie będzie zasysała powietrza wokół uszczelki. **Nie wszystkie urządzenia mają filtr wody. Niektóre mają atrapę filtru. To urządzenie wymaga filtru, niekoniecznie filtru wody, jest on opcjonalny.

Dummy filter vac & steam

Po poprawnym założeniu filtru między nim a urządzeniem nie powinno być żadnych szczelin.

There should be no gap between the filter and the machine when it is installed properly.

6. Ponownie podłącz urządzenie i poczekaj 30 s, aż kontrolka „Steam Ready” przestanie migać. Przesuń przycisk pary w pozycję „HI”. Przytrzymaj spust uchwytu wciśnięty przez dwie minuty.

7. Czy założono nowy filtr? Jeśli tak, przytrzymaj spust przez co najmniej 2 minuty, aby wypełnił się wodą. Następnie urządzenie powinno zacząć wytwarzać parę. Można również namoczyć filtr przez 10 do 15 minut, aby go nasycić wodą.

8. Zdejmij stopę z urządzenia, zdejmij tacę stopy oraz nakładkę i udrożnij końcówkę parową na stopie, a także tacę stopy za pomocą spinacza do papieru, aby usunąć wszelkie przeszkody.

ream the steam tip on the foot as well as the foot tray with a paper clip to remove any obstructions

NIE UŻYWAJ W ZBIORNIKU OCTU ANI ŻADNEGO INNEGO ŚRODKA INNEGO NIŻ WODA.

Sprawdź następujące elementy

1. Czy naciskając spust, wyczuwasz naprężenie?

Jeśli NIE, uchwyt jest niewłaściwie zamontowany. Odłącz przewód zasilający z gniazdka i ponownie zamocuj uchwyt. Odłącz urządzenie i ponownie zamocuj uchwyt

Jeśli TAK, sprawdź filtr…

  a. Wyjmij filtr.

  b. Sprawdź, czy na filtrze nie ma pęknięć z boku albo u góry. Sprawdź cały filtr I obejrzyj ślady formy na tworzywie sztucznym, czy nie widać na nich pęknięć. Mogą być one słabo widoczne, dlatego zbadaj filtr w dobrze oświetlonym miejscu. Jeśli widać pęknięcia, trzeba wymienić filtr.

2. Sprawdź kolor ziaren filtru — powinny być zielone. Jeśli ziarna filtru zmieniły kolor na niebieski, należy wymienić filtr. Aby zmaksymalizować wydajność filtru, można używać wody destylowanej.

3. Sprawdź, czy filtr jest osadzony prawidłowo i czy łącznik jest nienaruszony. Może być konieczne dociśnięcie filtru w celu likwidacji wszelkich odstępów między jego spodem I urządzeniem.

4.Sprawdź, czy zbiornik jest pełen wody o temperaturze pokojowej i czy pokrywka jest prawidłowo założona. Pokrywka w tym modelu musi być szczelnie dociśnięta. Sprawdź pokrywkę nad zlewem. Jeśli nie wypuszcza wody, może być konieczna jej wymiana.

5. Sprawdź, czy kontrolka gotowości świeci się. Grzałka może potrzebować minutę na podgrzanie wody.

Jeśli kontrolka gotowości nie świeci się…

  a.Sprawdź, czy przewód zasilający podłączono do działającego gniazdka sieci elektrycznej. Jeśli po upływie minuty kontrolka gotowości nie zaświeci się i/lub urządzenie nie rozgrzeje się, prosimy o kontakt z firmą BISSELL.

  Jeśli niebieska kontrolka gotowości świeci się:

  a. Naciśnij spust; za pierwszym razem para może się pojawić po maksymalnie 2 minutach.

  b. Sprawdź generator pary po zdjęciu zbiornika i filtru; w tym celu nalej niewielką ilość wody bezpośrednio do otworu, przez który filtr łączy się z urządzeniem, i wciśnij spust na maksymalnie 2 minuty. Przed sprawdzeniem pary sprawdź, czy zbiornik pary jest połączony z podstawą.

Jeśli po wlaniu wody do otworu filtru para NIE POJAWI SIĘ, zdejmij głowicę mopa, odkręcając jedną śrubę w podstawie urządzenia, i sprawdź, czy para pojawia się na końcówce rozpylacza. Przed kontynuacją sprawdź, czy po odłączeniu głowicy mopa zbiornik pary jest połączony z podstawą.

Jeśli po zdjęciu głowicy mopa, para NIE POJAWIA SIĘ, odłącz końcówkę rozpylacza i wyczyść ją spinaczem do papieru, pamiętając o zdjęciu zbiornika pary podczas czyszczenia końcówki rozpylacza. Jeśli w dalszym ciągu para nie pojawia się, skontaktuj się z firmą BISSELL.

Jeśli po zdjęciu głowicy mopa para POJAWIA SIĘ, głowica mopa może być niedrożna. Wlej ocet przez górę głowicy mopa, aby usunąć zanieczyszczenia.

Jeśli po wlaniu wody w otwór filtru para POJAWIA SIĘ, sprawdź wodę w filtrze. Jeśli filtr jest nowy, przepompowanie wody przez urządzenie może zająć kilka minut. W tym czasie urządzenie może emitować głośniejsze dźwięki, które wkrótce powinny ucichnąć. W celu nasycenia filtru można go namoczyć w zimnej wodzie na 10 do 15 minut.

Sprawdź naprężenie spustu. W razie braku naprężenia odłącz górny uchwyt i przyłącz go ponownie. Sprawdź, czy uchwyt jest dociśnięty do końca aż do zatrzaśnięcia na swoim miejscu. Jeśli spust w dalszym ciągu nie jest naprężony, należy wymienić uchwyt.

6.Czy zbiornik jest prawidłowo osadzony na urządzeniu? Przy zakładaniu powinno być słyszalne kliknięcie.

7.Zdejmij zbiornik i sprawdź, czy wężyk jest prawidłowo zablokowany na zbiorniku. Jeśli wężyk nie jest poprawnie zamocowany do podstawy, zamocuj go, a następnie umieść zbiornik z powrotem na podstawie.

Jeśli para nie pojawia się w dalszym ciągu, skontaktuj się z firmą BISSELL.

1. Sprawdź przewód zasilający na całej długości, czy nie jest uszkodzony. W razie uszkodzenia skontaktuj się z firmą BISSELL.

2. Sprawdź, czy urządzenie podłączono do działającego gniazdka sieci elektrycznej.

3. Poczekaj chwilę, aż mop się rozgrzeje, zanim zaczniesz sprzątanie.

Jeśli problem z urządzeniem będzie występować w dalszym ciągu, prosimy o kontakt z firmą BISSELL.

Stukanie to normalny odgłos pompy próbującej przepchnąć wodę przez urządzenie. Zdarza się to podczas pierwszego użycia, za każdym razem, gdy skończy się woda, po wymianie filtra oraz gdy urządzenie jest nieużywane przez dłuższy czas i woda wyparuje.

Jeśli to pierwsze użycie urządzenia, przytrzymaj wciśnięty spust nawet przez 1,5 minuty, aż hałas ucichnie. Jeśli to NIE jest pierwsze użycie urządzenia, odgłos oznacza, że przepływ wody jest zablokowany. Sprawdź, czy w zbiorniku jest woda i czy filtr jest osadzony prawidłowo bez szczelin.

Jeśli mop nie był używany przez dłuższy okres, przytrzymaj spust przez 30 sekund, co powinno rozwiązać problem.

1.Ten otwór to zawór bezpieczeństwa. Jego zadaniem jest umożliwienie ujścia pary, jeśli coś blokuje jej drogę w urządzeniu. *OSTROŻNIE: Ten obszar może być gorący*

2. Sprawdź drożność końcówki rozpylacza po zdjęciu głowicy mopa, wykręcając jedną śrubę w podstawie urządzenia.

*OSTROŻNIE: Końcówka rozpylacza może być gorąca*

Przy użyciu spinacza do papieru usuń wszelkie zanieczyszczenia z końcówki rozpylacza. Pamiętaj o odłączeniu zbiornika pary przed przystąpieniem do tych czynności.

3. Sprawdź filtr. Filtr może wymagać wymiany. Jeśli filtr ma niebieski kolor, należy go wymienić.

Jeśli problem z urządzeniem będzie występować w dalszym ciągu, prosimy o kontakt z firmą BISSELL.

1. Sprawdź, czy filtr jest prawidłowo włożony do urządzenia.

2. Sprawdź łącznik filtru. Jeśli jest odłamany w gnieździe, można spróbować usunąć odłamany fragment z gniazda przy użyciu małego wkrętaka. UWAGA: ODŁĄCZ URZĄDZENIE PRZED PRÓBĄ USUNIĘCIA ODŁAMANEGO ŁĄCZNIKA. Filtr nie należy do części objętych gwarancją. Jeśli nie możesz usunąć tego odłamka, skontaktuj się z firmą BISSELL.

3. Sprawdź, czy filtr nie jest pęknięty lub uszkodzony. Wymień filtr w razie potrzeby.

4. Sprawdź, czy gumowa uszczelka jest na swoim miejscu. Jeśli jej brakuje, konieczne jest zamówienie nowego filtru.

5. Jeśli gumowa uszczelka jest na miejscu, sprawdź, czy nie uległa odkształceniu. Jeśli używasz w zbiorniku czegokolwiek oprócz wody spowoduje to odkształcenie gumowego pierścienia. Ocet spowoduje odkształcenie. Inne środki mogą spowodować odkształcenie gumowego pierścienia i/lub innych części urządzenia. Zgodnie z instrukcją do napełniania zbiornika można używać WYŁĄCZNIE wody.

Jeśli problem z urządzeniem będzie występować w dalszym ciągu, prosimy o kontakt z firmą BISSELL.

W razie wycieku wody sprawdź, czy nie pochodzi ona spod filtra.

1. Sprawdź, czy filtr jest na miejscu.

2. Sprawdź, czy zbiornik i pokrywka nie są uszkodzone lub nieprawidłowo zamontowane. Pokrywka w tym modelu musi być szczelnie dociśnięta.

3. Sprawdź, czy zbiornik i filtr są dokładnie włożone do urządzenia i nigdzie nie odstają.

4. Sprawdź, czy filtr nie jest pęknięty lub uszkodzony.

Zbyt długie pozostawanie urządzenia w bezruchu może tworzyć mleczne plamy lub pasy na woskowanych podłogach. Można je usunąć przy użyciu octu i wody.

Zawsze należy pamiętać o dokładnym zmieceniu lub odkurzeniu podłogi przed użyciem mopa. Jest to konieczne w celu pozbycia się wszelkich luźnych śmieci.

Sprawdź rodzaj podłogi. Mop parowy PowerFresh® doskonale nadaje się do podłóg pokrytych kafelkami, panelami, linoleum, marmurem, kamieniem oraz do lakierowanych podłóg drewnianych. Mop nie nadaje do czyszczenia nielakierowanych podłóg drewnianych.

Czy kiedykolwiek do zbiornika wlewano ciecze inne niż woda? Woda to jedyna ciecz, którą można wlać do zbiornika na wodę. Każda inna ciecz, jak ocet, może powodować smugi na podłodze, ale przede wszystkim może trwale uszkodzić mopa.

Jeśli w zbiorniku nie było nigdy nic innego niż woda, spróbuj usunąć smugi wilgotnym ręcznikiem.

Teraz przyjrzyj się nakładce na pada z mikrofibry. Jeśli widać na niej dziwnie wyglądającą substancję, najprawdopodobniej pochodzi ona z podłogi.

Jeśli można usunąć smugi ręcznikiem lub na nakładce jest jakaś substancja, smugi są prawdopodobnie powodowane przez pastę lub wosk do podłóg. Używanie mopa na podłogach woskowanych może zmniejszyć ich połysk.

Jeśli nie woskujesz ani nie polerujesz podłóg, przeczytaj instrukcję konserwacji od producenta podłogi.

Jeśli smugi można usunąć, wypierz nakładki w łagodnym detergencie w pralce. Nie dodawaj zmiękczacza ani wybielacza do tkanin.

Jakiego typu podłoga jest czyszczona? Szorstkie wykładziny podłogowe jak np. nierówne kafelki, cegła itp. powodują szybsze zużycie nakładki niż gładkie powierzchnie z paneli. W przypadku czyszczenia szorstkiej podłogi zużycie nakładek będzie większe niż w przypadku gładkiej podłogi. Nakładki na mopa należy prać w pralce z użyciem łagodnego detergentu. NIE DODAWAJ zmiękczacza ani wybielacza do tkanin. Może to spowodować szybsze podarcie się lub podziurawienie nakładki.

Uważaj! Już po kilku minutach użytkowania mop staje się gorący, szczególnie w okolicach podstawy i w ogólności u dołu (uchwyt nie nagrzewa się). Z tyłu mopa przypomina o tym plakietka ostrzegawcza.

Czy pojemnik na śmieci jest pełny?

Jeśli pojemnik na śmieci jest pełny, opróżnij go.

Jeśli jest pusty, sprawdź, czy nie brakuje filtru i ekranu filtru, a jeśli są, sprawdź, czy są poprawnie zamontowane w pojemniku na śmieci (filtr blokuje się w ekranie filtru). (Patrz zdjęcia poniżej).

 

filter

 

filter

 

Czy nie brakuje filtru?

Jeśli tak, należy go zamówić. Nie wolno korzystać z urządzenia bez filtru i ekranu filtru. Może to spowodować uszkodzenie silnika i unieważnienie gwarancji.

Czy filtr lub ekran filtru jest brudny?

o Jeśli tak, zdemontuj pojemnik na śmieci z odkurzacza ręcznego. Wyciągnij ekran filtru, który zawiera filtr, ze środka pojemnika na śmieci. Wyciągnij biały filtr (musisz odblokować filtr, aby go wyciągnąć) i umyj ekran filtru i filtr w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem. Przed ponownym zamontowaniem filtrów w pojemniku na śmieci sprawdź, czy są całkowicie suche a wnętrze pojemnika jest czyste. (Na zdjęciach poniżej przedstawiono, jak usunąć filtr z ekranu).

 

filter

 

filter

 

Wymyj wnętrze pojemnika na śmieci przed zamontowaniem filtrów, aby dokładnie zamontować filtry.

 

Czy pojemnik na śmieci jest prawidłowo zatrzaśnięty na miejscu?

Jeśli nie, zdemontuj pojemnik na śmieci i zamontuj go ponownie. Zatrzaśnięciu na korpusie odkurzacza ręcznego powinien towarzyszyć odgłos kliknięcia.

Jeśli odkurzacz w dalszym ciągu wydmuchuje kurz, skontaktuj się z firmą BISSELL.

Kiedy filtr zmieni kolor z początkowego biało-zielonego w jednolity niebieski, to znak, że czas na wymianę. Filtr należy także wymienić, gdy wygląda na połamany.

 • Sprawdź, czy zasilanie szczotki jest włączone. Jeśli nie, szczotka nie będzie się obracać. Uwaga: Włącznik szczotki jest wyłączany za każdym razem, gdy odkurzacz jest wyłączany.

  Sprawdź, czy nic nie blokuje rolki szczotki.

 • Jeśli są przeszkody:
  -  Urządzenie wyposażono w zabezpieczenie rolki, które wyłącza ją, gdy większy przedmiot zablokuje szczotkę.
  -  W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie i usunąć blokadę.

  o Jeśli nie widać przeszkód...
  -  Może być konieczne wyczyszczenie rolki szczotki ze śmieci. Wyłącz odkurzacz i odwróć szczotką do siebie
  -  Z prawej strony na stopie u dołu urządzenia znajduje się mechanizm blokujący. Jeśli jest zablokowany, suwak wskazuje symbol blokady. Aby odblokować, przesuń strzałkę w kierunku symbolu odblokowania. (Patrz zdjęcia poniżej).

  lock

  Podnieś zatrzask, wyjmij szczotkę z podstawy i wyczyść ją ze śmieci. (Zobacz na zdjęciach poniżej, gdzie jest zatrzask).. Note:  o Uwaga: Nie ma paska do wyjęcia i sprawdzenia.

  lift the tab

  Po wyjęciu rolki szczotki sprawdź, czy zaślepki rolki szczotki ani obudowa stopy nie są uszkodzone. Ponadto usuń ewentualne śmieci zebrane na rolce szczotki.

  Załóż szczotkę z powrotem na miejsce i zablokuj, przesuwając strzałkę w kierunku symbolu blokady. Kwadratowy koniec pasuje do kwadratowego gniazda poniżej zatrzasku blokującego. Sprawdź szczotkę, obracając ją ręcznie. Jeśli się obraca, ustaw odkurzacz pionowo, włącz zasilanie i sprawdź, czy szczotka się obraca przez przezroczyste okienko szczotki.

  Jeśli szczotka nie obraca się, ponownie zdejmij stopę, wyjmij szczotkę i spróbuj użyć innej szczotki (jeśli była w komplecie z odkurzaczem). Jeśli inna szczotka działa, niedziałającą szczotkę trzeba wymienić.

  Jeśli druga szczotka również nie obraca się, skontaktuj się z firmą BISSELL.

Sprawdź, czy urządzenie stoi na poziomej powierzchni i po pozostawieniu utrzymuje pozycję pionową. Jeśli odkurzacz przewraca się, skontaktuj się z firmą BISSELL.

1. Po napełnieniu zbiornika czystej wody wodą i roztworem, spłucz czarną zakrętkę u dołu I zamocuj zbiornik na urządzeniu SpotClean. Zbiornik czystej wody w urządzeniu SpotClean ma wcięcia u dołu, które ułatwiają wyrównanie go. Dociśnij mocno w celu zamocowania na miejscu i sprawdź, czy między zbiornikiem a podstawą w urządzeniu nie ma szczelin.

spotclean tool

Po zdjęciu nasadki sprawdź, czy rura rozpyla, naciskając spust.

spotclean filter

Jeśli rura nie rozpyla, spróbuj wyczyścić dyszę rozpylacza przy użyciu rozgiętego spinacza do papieru.

spotclean

2. Sprawdź, czy w zbiorniku czystej wody znajduje się roztwór/woda. Nad zlewem można nacisnąć mały czarny zawór u dołu zbiornika, aby zobaczyć, czy woda przechodzi przez niego. Jeśli woda nie przechodzi przez zawór, może być konieczna wymiana zbiornika.Jeśli woda przechodzi przez zawór, urządzenie może już być wyeksploatowane. Delikatnie podnieś zbiornik czystej wody, naciskając spust rozpylacza, LUB delikatnie ściśnij zbiornik czystej wody, naciskając spust rozpylacza.

3. Jeśli rozpylacz działa po zdjęciu nasadki, może być konieczne wyczyszczenie nasadki. Końcówkę rozpylacza w nasadce można wyczyścić szczotką lub spinaczem do papieru. Ponadto należy sprawdzić, czy nasadka nie jest pęknięta.

Pomogło? Jeśli nie...

Wciągnij kilka zbiorników pełnych ciepłej, czystej wody do zbiornika brudnej wody. Spowoduje to wyczyszczenie osadów w rurkach roztworu w elastycznym wężu. Następnie ponownie sprawdź działanie rozpylacza.

Jeśli rozpylacz nie działa w dalszym ciągu, skontaktuj się z firmą BISSELL.

Zlokalizuj miejsce wycieku. Jeśli urządzenie przecieka u dołu zbiornika czystej wody, sprawdź pytania dotyczące wycieku ze zbiornika czystej wody.

Sprawdź, czy kolumna separatora w zbiorniku brudnej wody jest założona prawidłowo. Strzałka na kolumnie separatora powinna być wyrównana z ikoną kłódki na zbiorniku brudnej wody. Jeśli separator nie jest zablokowany, woda będzie wyciekać ze zbiornika brudnej wody lub u dołu urządzenia. Patrz zdjęcie:

 

spotclean

Zdejmij zbiornik czystej wody, napełnij go i sprawdź, czy przecieka (zbiornik wyjęty z urządzenia).

 
 • Jeśli TAK; zbiornik czystej wody przecieka, patrz pytanie dotyczące wycieku ze zbiornika czystej wody.
 • o Jeśli NIE; zbiornik czystej wody NIE przecieka, spróbuj wykonać następujące czynności:
  -Wyjmij zbiornik brudnej wody i sprawdź, czy woda znajduje się w obszarze odbiorczym. Jeśli woda znajduje się w obszarze odbiorczym, sprawdź, czy w zbiorniku brudnej wody jest prawidłowo założona czarna uszczelka (wysoka strona uszczelki powinna być włożona do otworu w zewnętrznej, zaokrąglonej stronie zbiornika). Sprawdź, czy uszczelka jest otwarta, wyjmując ją i ściskając wysoką połę w celu wymuszenia otwarcia na końcu. Patrz zdjęcia poniżej:

spotclean

 

spotclean

 

Sprawdź, czy pływak w zbiorniku brudnej wody działa normalnie. Opróżnij zbiornik brudnej wody i kilka razy go obróć. Pływak powinien łatwo zsuwać się tam i z powrotem. Jeśli pływak zablokował się w pozycji otwartej, woda może dostać się do obudowy urządzenia. W razie potrzeby może być konieczna wymiana kolumny pływaka.

Jeśli w obszarze odbiorczym nie ma wody, skontaktuj się z firmą BISSELL.

eśli jednak wyciek rzeczywiście pochodzi z dołu urządzenia (i nie występuje problem z kroku 2), skontaktuj się z firmą BISSELL.

1. Najpierw sprawdź, czy zbiornik wody jest dobrze wciśnięty w mopa.

2. Następnie sprawdź, czy nakrętka nie jest pęknięta.

3. Sprawdź, czy gumowa uszczelka na końcówce nakrętki jest nadal zamocowana do nakrętki. Czy oprócz wody używasz jakiegokolwiek innego środka w zbiorniku? Ocet spowoduje deformację uszczelki. Inne środki mogą spowodować pęknięcie uszczelki i/lub innych części urządzenia. Pamiętaj, aby do zbiornika nalewać wyłącznie wodę. Nie używaj octu ani żadnych innych środków w zbiorniku.

4. Sprawdź, czy zawór x (znajdujący się w wylocie pokrętki ) działa prawidłowo. Naciśnij zawór nad zlewem, aby sprawdzić, czy woda wycieka ze zbiornika. W razie problemu, nakrętka wymaga wymiany.

1. Sprawdź, czy czarna uszczelka jest włożona do końca. Jeśli nie jest włożona do końca do zbiornika brudnej wody, będzie przyczyną wycieku ze zbiornika. Uszczelkę można włożyć tylko w jeden sposób.

2. Sprawdź, czy w czarnej uszczelce nie utknęło żadne zanieczyszczenie. Jeśli tak się stało, uszczelka nie wejdzie do końca do zbiornika brudnej wody i będzie przyczyną wycieku. Patrz zdjęcia poniżej:

 

spotclean

 

3. Sprawdź, czy kolumna separatora w zbiorniku brudnej wody jest założona prawidłowo. Strzałka na kolumnie separatora powinna być wyrównana z ikoną kłódki na zbiorniku brudnej wody. Jeśli separator nie jest zablokowany, woda będzie wyciekać ze zbiornika brudnej wody lub u dołu urządzenia. Patrz zdjęcie poniżej:

 

spotclean

Sprawdź, czy zawór zbiornika przecieka. Czarny okrągły zawór u dołu powinien swobodnie poruszać się po naciśnięciu palcem. Jeśli jest unieruchomiony lub wypchnięty, co powoduje wyciek roztworu, spróbuj go przycisnąć, aby przesunął się z powrotem.

Dodatkowo sprawdź, czy w zbiorniku nie ma pęknięć ani dziur. Wymiana zbiornika rozwiąże problem w każdym przypadku.